De weg van de Moslim (Cheikh Abû Bakr Al-Jazâ’irî)

39,00

Dit werk wordt als één van de standaardwerken op het gebied van de fiqh (islamitische jurisprudentie) voor moslims beschouwd. Het bestaat uit vijf gedeelten. De delen zijn gewijd aan het geloof, correct gedrag, ethiek, religieuze praktijk en sociale betrekkingen.


Dit werk wordt als één van de standaardwerken op het gebied van de fiqh (islamitische jurisprudentie) voor moslims beschouwd. Het bestaat uit vijf gedeelten. De delen zijn gewijd aan het geloof, correct gedrag, ethiek, religieuze praktijk en sociale betrekkingen. In het deel, waarin ‘Geloof’ en ‘ Gedrag’ aan bod komen, worden per onderwerp eerst de islamitische bronnen, zoals de betreffende Kor’anverzen en de bijbehorende hadieths aangehaald, waarna in het gedeelte over het geloof altijd logische bewijzen volgen.

Deel I: Het Geloof

 1. Het Geloof in Allah
 2. Allah, Schepper en Bestuurder van het heelal
 3. Allah, De God van alle mensen
 4. De Namen en Eigenschappen van Allah
 5. Het Geloof in de Engelen
 6. Het Geloof in de Heilige Boeken
 7. Het Geloof in de Kor’an
 8. Het Geloof in de Profeten
 9. Het Geloof in de Opdracht van de Profeet Mohammed (vzmh)
 10. Het Geloof in de Dag des Oordeels
 11. De Straffen en de Beloningen in het Graf
 12. De Predestinatie
 13. De Absoluut Enige Aanbidding
 14. Hoe de Genade van Allah te verwerven
 15. De Bondgenoten van Allah en de Bondgenoten van de Satan
 16. Geloven in de verplichting om het Goede aan te bevelen en het Kwaad af te wijzen
 17. Geloven in de verplichting om de Compagnons van de Profeet (vzmh) lief te hebben, de Imams van de Islam te respecteren en de heersers over de moslims te gehoorzamen

Deel II: Het Correcte Gedrag

 1. De intentie
 2. Gedrag ten opzichte van Allah
 3. Gedrag ten opzichte van de Kor’an
 4. Gedrag jegens de Profeet (vzmh)
 5. Gedrag jegens zichzelf
 6. Berouw tonen
 7. De moslim moet zich beheersen
 8. Zelfonderzoek
 9. De strijd tegen de verleiding
 10. Gedrag jegens de naaste
 11. Jegens de ouders
 12. Jegens de kinderen
 13. Relaties tussen broers
 14. Relaties tussen echtelieden

Gemeenschappelijke Rechten

 1. Rechten van de echtgenote op haar eega
 2. Rechten van de echtgenoot op zijn vrouw
 3. Relaties tussen naaste verwanten
 4. Gedrag jegens buren
 5. Na te komen fatsoenswetten en plichten (22)
 6. Gedrag jegens de ongelovigen (12)
 7. De behandeling van dieren
 8. Zich verbroederen, liefhebben en verafschuwen omwille van Allah
 9. Wijze van zitten
 10. Eten en drinken
 11. Gastvrijheid
 12. Reizen
 13. Kleding
 14. Gewoontes de menselijke natuur eigen
 15. Slapen

Deel III: Ethiek

 1. Nobele karaktereigenschappen
 2. Geduld en volharding
 3. Op zichzelf rekenen en op Allah vertrouwen
 4. Altruïsme en liefde voor het goede
 5. Rechtvaardigheid en gematigdheid
 6. Mededogen
 7. Schroom
 8. Perfectie
 9. Oprechtheid
 10. Edelmoedigheid
 11. Bescheidenheid en ijdelheid
 12. Afkeurenswaardige karaktereigenschappen

Deel IV: Religieuze praktijk

 1. Reinheid
 2. Te volgen gedrag bij het doen van zijn behoeftes
 3. De kleine wassing
 4. De wassing van het gehele lichaam
 5. De tayammom
 6. Voeten schoonvegen over sloffen, wonden over verband
 7. Menstruatie en bevalling
 8. Het gebed
 9. De dood
 10. De zèkèh
 11. Het vasten
 12. De grote en kleine bedevaart
 13. Bezoek aan de moskee van de Profeet (vzmh)
 14. Offer en Aqiqa

Deel V: Sociale Betrekkingen

 1. De jihad, de strijd op de weg van Allah
 2. Hardlopen, schieten, fysieke en morele educatie
 3. Commerciële handelingen
 4. Diverse bepalingen
 5. Verschillende regels
 6. Het huwelijk
 7. Het erfrecht
 8. Eed en vrome wens
 9. Offer en jacht, voedsel en dranken
 10. Delicten
 11. Wettelijke straffen ‘hadd’
 12. Wetgeving over de functie van rechter en getuigen
 13. Slavernij

 

Poids 1,232 kg
Dimensions 24,7 × 18 × 3,9 cm
Auteur(s)

Vertaler

Drs. Jeannette Ploeger

Uitgeverij

Uitgeverij Project Dien

Taal

Nederlands

Type dekking

Hardcover

Aantal pagina's

574

Jaar

2021

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.